Сторінка музичного керівника

/Files/images/r426d1DEPtY.jpg

Танабашева Ольга Володимирівна, освіта базова вища, стаж роботи 16 років.

/Files/images/metodist/image (3).jpg

Нікітіна Христина Валеріївна, освіта базова вища, стаж роботи 10 років.
/Files/images/IMG_0278.JPG
Стрельник Ольга Павлівна, освіта базова вища, стаж роботи 15 років.

Однією з основоположних цілей сучасного суспільства є формування особистості, що має розвинену духовність, основи якої закладаються ще в дошкільному віці.

Важливу роль у духовному становленні особистості відіграє музика. Музика - один із засобів пізнання дитиною навколишнього життя,дійовий засіб формування особистості дитини.

Музичне мистецтво - один з найважливіших і наймогутніших засобів виховання.

Сила музичного мистецтва - у впливі на дитину через почуття . Система музичного виховання дітей дошкільного віку ґрунтується на глибоких теоретичних основах,що дають напрям розвиткові здібностей і характеру майбутньої дорослої людини. Враження дитини сильні,глибокі і часто залишаються на все життя. І тому використання музики в процесі виховання дітей-дошкільників – є одним з найважливіших завдань педагогіки.

Завдання музичного виховання дітей випливають із завдань загально-суспільного виховання громадян:

 • Естетичного;
 • Морального;
 • Розумового;
 • Фізичного.

Вони передбачають:

 • Виховання сприйнятливості,любові та інтересу до музики ;
 • Збагачення музичних вражень дітей, ознайомлення їх з різноманітними музичними творами;
 • Ознайомлення з найпростішими музичними поняттями і прищеплення навичок співів та музично-ритмічних рухів;
 • Розвиток музичних здібностей дітей:
 • Загальної емоціональної чутливості;
 • Спеціальних здібностей – мелодійного слуху;
 • Ладового чуття ;
 • Почуття ритму.
 • Формування музичного смаку та оцінного ставлення до музики ;
 • Розвиток активного ,творчого ставлення до музики .

Музичне виховання є могутнім засобом, який сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості.

Музика, особливо співи, поліпшують мову дітей. Співаючи , діти змушені протяжно вимовляти слова, що формує чітку вимову, сприяє правильному засвоєнню слів. Крім того, слова в пісні підпорядковані певному ритму, що також допомагає вимові важких звуків і складів.

Музика – могутнє джерело думки. Без музичного виховання неможливий повноцінний розумовий розвиток дитини. Першоджерелом музики є не тільки навколишній світ, а й сама людина, її духовність, мислення і мова. Музичний образ по-новому розкриває перед людьми особливості предметів і явищ дійсності. Увага дитини немовби зосереджується на предметах і явищах, які в новому світлі відкрила перед нею музика, і її думка малює яскраву картину, а ця картина проситься в слово.

“Пізнання світу почуттів неможливе без розуміння й переживання музики, без глибокої духовної потреби слухати музику і діставати насолоду від неї”, - писав В. Сухомлинський. Він же наголошував: “Без музики важко переконати людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це переконання , по суті , є основою емоційної, естетичної, моральної культури”.

Дитина творить словом, черпаючи в навколишньому світі матеріал для нових уявлень і роздумів.

Тому музичне виховання є могутнім засобом, який сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості.

/Files/images/MUZ-1.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 59